گرفتن فرض را در استخراج زغال سنگ از دست می دهد قیمت

فرض را در استخراج زغال سنگ از دست می دهد مقدمه

فرض را در استخراج زغال سنگ از دست می دهد